Hướng dẫn upload file sql dung lượng lớn lên database đơn giản

AdminTháng Một 6, 2024
831 lượt xem
Hướng dẫn upload file sql dung lượng lớn lên database

Cách upload file sql dung lượng lớn lên database

Khi các bạn tìn từ khóa “Cách upload file sql dung lượng lớn lên database” trên google thì đa số sẽ nhận được hướng dẫn là dùng tool bigdump. Nhưng sau khi tìm hiểu và áp dụng thì nhận thấy rằng bigdump rất hay bị lỗi với cách tệp sql lớn vài GB. Áp dụng cho cách tệp sql dưới 1 GB thì còn ok.

Vì vậy mà mình sẽ hướng dẫn cách upload file sql lên database bằng lệnh. Cách này ưu điểm là upload rất nhanh, mà khả năng lỗi rất hiếm, dù file sql lên tới 40 50GB.

Yêu cầu trước khi bắt đầu upload file sql dung lượng lớn lên database

 • Quyền truy cập vào máy chủ thông qua SSH.
 • MySQL đã được cài đặt trên máy chủ của bạn.
 • Thông tin đăng nhập của cơ sở dữ liệu (tên người dùng và mật khẩu).
 • File cơ sở dữ liệu .sql đã được tải lên máy chủ. (tải vào thư mục gốc của website, ví dụ thư mục /public_html)

Truy cập máy chủ qua SSH:

Cách 1: Sử dụng tool Bitvise SSH Client (Khuyên dùng)

Cách 2: Sử dụng terminal hoặc command prompt

 • Mở terminal hoặc command prompt.
 • Kết nối đến máy chủ của bạn bằng lệnh:
  ssh [tên người dùng]@[địa chỉ IP hoặc tên máy chủ] 
 • Nhập mật khẩu khi được yêu cầu.
Di chuyển đến thư mục chứa file `.sql`:
Sử dụng lệnh cd để di chuyển đến thư mục chứa file .sql.
Ví dụ:
 • Mình có tên miền là pika.edu.vn
 • Đường dẫn thư mục gốc của website: home/pika.edu.vn/public_html
 • Tên database là admin, pass database admin123
 • Mình có file sql tên là abc.sql, và mình đã upload file này lên thư mục gốc của website là thư mục: public_html, và giờ là các bước để đưa file abc.sql lên database

Bước 1: CD tới thư mục chứ file sql (thực hiện trên cửa sổ Terminal nhé)

cd /home/pika.edu.vn/public_html

Bước 2: Tải lên file SQL:

Sử dụng lệnh sau để bắt đầu quá trình nhập file SQL vào MySQL:
 mysql -u root -padmin admin123 < abc.sql
Sau khi nhấn Enter, và chờ đợi.
Chú ý: Nối lệnh trên gặp lỗi “Unknow database….” thì hãy thử lại với lệnh sau.
 mysql -u [username] -p[pass] [database_name] < abc.sql 
Trong đó:
 • username: Tên database bạn cần import file abc.sql
 • pass: Là pass của dababase
 • database_name: Là tên của database

Bước 3: Quá trình nhập liệu:

Quá trình nhập liệu sẽ bắt đầu. Đối với file lớn, điều này có thể mất thời gian.
Đừng đóng terminal hoặc ngắt kết nối SSH trong khi quá trình này đang diễn ra.

Bước 4: Kiểm tra kết quả:

   – Sau khi quá trình nhập liệu hoàn tất, bạn có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đã được nhập chính xác.
   – Sử dụng MySQL command line hoặc PHPMyAdmin để xem và kiểm tra dữ liệu.
Lưu Ý
– Đảm bảo rằng không có lỗi trong quá trình nhập liệu.
– Nếu gặp lỗi, bạn cần phải giải quyết lỗi đó trước khi thử lại.
– Đối với file dung lượng lớn, hãy kiên nhẫn khi chờ đợi quá trình hoàn tất.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình này, hãy cho biết thông tin chi tiết về lỗi để tôi có thể hỗ trợ thêm.

Các kênh thông tin của chúng tôi

Pika: Pika.edu.vn là website chia sẻ thông tin tổng hợp. Tất cả bài viết được Admin sưu tầm và được viết trên kinh nghiệm bản thân. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời tại Pika!