Cách reset pass admin xenforo

AdminTháng Một 6, 2024
252 lượt xem
Cách reset pass admin xenforo

Hướng dẫn cách reset pass admin xenforo

Vào database => Chọn SQL và dán đoạn code sau vào => Bấm Go là xong nhé.

Chú ý pass mặc định sau khi reset là Admin. Và áp dụng cho admin có id 1 nhé.


UPDATE xf_user_authenticate
SET data = BINARY
CONCAT(
CONCAT(
CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('Admin'), SHA1('salt')))),
CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))
),
'";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
),
scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'
WHERE user_id = 1;

Các kênh thông tin của chúng tôi

Pika: Pika.edu.vn là website chia sẻ thông tin tổng hợp. Tất cả bài viết được Admin sưu tầm và được viết trên kinh nghiệm bản thân. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời tại Pika!